Cursuri

Curs de Perfecționare Pentru Ocupația Arhivist

Un curs de arhivist ca acesta se adresează persoanelor însărcinate cu prelucrarea și gestionarea arhivei, precum și coordonarea activităților de conservare a arhivei fizice și electronice, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor nr. 16/1996. Atenție: a nu se confunda cu cursul de arhivar!

Activităţile desfăşurate de arhivist, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor nr. 16/1996, vizează prelucrarea arhivei gestionate, elaborarea instrumentelor de evidenţă, de informare şi cercetare (inventare arhivistice, cataloage, ediţii de documente), îndrumarea şi controlul activităţilor arhivistice desfăşurate la diferiţi creatori şi deţinători de arhivă. Astfel, arhivistul, angajat al instituțiilor publice sau al organizațiilor private, prin întreaga activitate desfăşurată, facilitează accesul la informaţia documentară cuprinsă în patrimoniul arhivistic naţional, căruia tot el îi asigură buna conservare şi funcţionalitate socio-administrativă şi ştiinţifică.

Responsabilităţile principale ale unui arhivist sunt:

 • preluarea, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor de documente pe care le administrează, stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor;
 • coordonarea activităţilor de conservare a arhivei de depozit;
 • acordarea asistenţei de specialitate creatorilor/deţinătorilor de arhivă;
 • întocmirea de adeverinţe, copii, certificate şi extrase de pe documente gestionate;
 • elaborarea de instrumente de cercetare;
 • constituirea şi administrarea bazelor de date electronice.

Calificarea de arhivist este solicitată pe piaţa muncii, fiecare organizaţie, publică sau privată având obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, de a-şi organiza un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat. Prin urmare, postul se va regăsi în organigramele multor instituţii creatoare/deţinătoare de arhivă, publice sau private.

Conform noului standard ocupațional – arhivist, competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

 • elaborarea instrumentelor de lucru;
 • coordonarea constituirii și administrării arhivei;
 • pregătirea documentelor pentru arhivare;
 • stabilirea valorii istorice și practice a documentelor;
 • coordonarea activității de gestionare și conservare a arhivei în depozit;
 • facilitaea accesului la informație;
 • convertirea documentelor din format analogic în format digital;
 • gestionarea arhivelor digitale;
 • utilizarea softwareului pentru conservarea datelor.

În ce constă acest curs de arhivist?

Cursul constă în parcurgerea celor 60 de ore de teorie și 120 de ore de practică (în total sunt 180 de ore, conform standardului ocupațional „Arhivist”), fiind structurat pe 6 module.

Cum se desfășoară cursul?

Cursul se desfășoară în varianta on line, dar organizăm și cu prezență fizică în sală, dacă strângem o grupă de cel puțin 14 persoane în orașul tău. În cazul cursului on line, vei avea nevoie de mijloace electronice (laptop, calculator, tabletă, telefon smartphone) echipate cu webcam și microfon și de acces la internet, întrucât este necesară logarea la aplicația/ platforma on line. Dacă este cazul, te putem ajuta cu instalarea aplicației on line și consilierea în privința accesării și desfășurării cursului în bune condiții. Totul se învață, indiferent de vârstă, nu?

Dar să revenim la curs: mai întâi are loc predarea teoriei, care va fi interactivă, vei putea pune întrebări și te vei implica activ în ceea ce înseamnă arhivistică. Vei avea acces la suportul de curs și toate materialele necesare. Vor urma testele pe parcurs, după fiecare modul, ceea ce te va ajuta în memorarea și cimentarea informației dobândite, dar și ca pregătire pentru testul grilă de la examenul de absolvire.

După acestea vor fi aplicații practice, vei avea diverse teme de făcut și vei pregăti proiectul final sub îndrumarea formatorului. În săptămâna de dinaintea examenului, vei da niște simulări de teste, va fi ca o recapitulare a materiei învățate.

Cât durează?

6 – 8 săptămâni, de luni până vineri, în funcție de numărul de ore/zi.

Cine predă?

Formatorii noștri sunt specializați în domeniul arhivisticii și au o vastă experiență. Îți vor răspunde la întrebările puse de tine și vei păstra legătura cu formatorul și după terminarea cursului.

Care sunt cerințele educaționale?

Pentru a participa la curs, persoana respectivă trebuie să fie absolventă de studii universitare cu diplomă de licență (conform standardului ocupațional arhivist).

Cine poate veni la acest curs de arhivist?

Persoanele care lucrează în instituții publice, în companii private, în special firmele de arhivare, dar și persoane fizice interesate de acest domeniu pot accesa cursul nostru.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere?

Ai nevoie de carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă e cazul), diploma de licență.

Cursul este autorizat?

Da, este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din județul Sibiu.

Cât costă?

Prețul acestui curs de arhivist este 1500 lei (preț scutit de TVA), în care sunt incluse examinarea și eliberarea certificatului de absolvire. Fără alte costuri. În cazul înscrierii mai multor persoane, prețul poate fi negociat.

În constă examenul de absolvire?

După finalizarea orelor de teorie și practică, vei susține un examen care constă într-un test grilă și prezentarea unei lucrări practice (un proiect scris – tema va fi stabilită împreună cu formatorul), toate în prezența Comisiei de examinare (care poate fi on line, prin platforma on line, sau în sală, în cazul organizării cu prezență fizică).

Ce diplomă obții?

Un Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației si Cercetării. De asemenea, certificatul este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, unde se vor regăsi competențele dobândite în urma absolvirii cursului. Deși nu durează mult eliberarea diplomei, până atunci putem elibera o adeverință de absolvire, care va ține loc diplomei.

Cum plătești?

Plata se poate face on line (contul fiind scris pe factură), dar și cash. Nu este nevoie de plată în avans. Dacă dorești, poți achita și în 2-3 rate.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie?

Contactează echipa Procomunita Center la numărul de telefon 0748 116 868 sau scrie-ne pe adresa de e-mail office@procomunita.ro.

Back to top button