Blog

Care Este Diferența Dintre Arhivar Și Arhivist?

Pentru a explica diferența dintre arhivar și arhivist trebuie sa recurgem întai la DEX. Conform dicționarului explicativ al limbii române, arhivarul este acel funcționar administrativ specializat în păstrarea și clasarea documentelor și a actelor dintr-o arhivă, pe când arhivistul este specializat în studierea arhivelor.

Diferențe Cu Privire La Abilități

Abilitățile arhivarului și ale arhivistului se suprapun într-o bună măsură, în sensul că pentru exercitarea ambelor profesii este necesar un spirit de bun organizator, de atenție distributivă, dar mai ales de calm și răbdare, însă sunt și diferențe.

Elementele diferențiatoare constau în faptul că arhivarul excelează în ceea ce privește capacitatea de a fi organizat și rapid, este o persoană cu gândire analitică, fiindu-i ușor să grupeze documentele în arhivă – în funcție de anumite criterii atent alese. Arhivistul, în schimb, are abilitatea de a analiza, de a sintetiza informația și totodată de a fi discret – căci lucrează cu informații cu un grad ridicat de confidențialitate.

Diferențe Privind Nivelul De Studii

Pentru a practica profesia de arhivar sunt necesare absolvirea de studii medii (diploma de bacalaureat) și certificatul de absolvire – eliberat de un centru autorizat de formare profesională, acesta fiind obținut în urma cursului de arhivar.

În ceea ce privește profesia de arhivist, sunt necesare studii superioare respectiv studii universitare cu diplomă de licență în domeniile prevăzute în Standardul ocupațional de arhivist (limbă și literatură, limbi moderne aplicate, istorie, studii culturale). Pe lângă diploma de licență, este necesară și diploma de masterat/diploma postuniversitară în arhivistică și de un certificat eliberat de un centru autorizat de formare profesională, în urma parcurgerii cursului de arhivist.

Diferența Dintre Arhivar Și Arhivist – Sarcinile De Lucru

Responsabilitățile arhivarului vizează analizarea, gruparea, păstrarea și conservarea documentelor în arhivă, astfel că sarcinile de lucru sunt următoarele:

  • redactarea nomenclatorului arhivistic;
  • gestionarea fondului documentar;
  • prelucrarea documentelor;
  • utilizarea informațiilor din documente;
  • conservarea arhivei în depozit.

Arhivistul se focusează pe analizarea și prelucrarea informațiilor din documentele de arhivă, de aici desprinzându-se următoarele sarcini:

  • stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor;
  • valorificarea informaţiilor din documente;
  • coordonarea activităţilor de conservare a arhivei în depozit;
  • coordonarea constituirii şi administrării arhivei;
  • elaborarea instrumentelor de lucru.

În concluzie, aceasta este diferența dintre arhivar și arhivist. Merită menționat că, atât profesia de arhivar cât și profesia de arhivist aparțin sferei științifice, apartenență ce poartă pecetea istoricului și documentaristului Nicolae Iorga: “Arhivele nu sunt simple depozite de acte vechi, ci adevărate laboratoare de cercetare științifică.”

Back to top button