Cursuri

Curs Evaluator În Sistemul Formării Profesionale Continue

Înainte de a intra în detalii cu privire la ceea ce presupune un curs de evaluator, este important de știut că, evaluatorul în sistemul formării profesionale continue, cod COR 242411 cuprinde urmatoarele ocupatii:

 • Evaluator de competențe profesionale, cod COR 242405;
 • Evaluator de evaluatori, cod COR 242409;
 • Evaluator extern, cod COR 242410;
 • Evaluator de furnizori și programe de formare, cod COR 242408.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este un specialist prin care organismul național cu responsabilități în domeniul asigurării calității în formarea profesională continuă își exercită următoarele atribuții:

 • coordonează asigurarea calității în formarea profesională;
 • coordonează și controlează autorizarea centrelor de evaluare;
 • coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare a adulților;
 • evaluează și certifică evaluatori de competențe profesionale, evaluatori de evaluatori, evaluatori externi și evaluatori de furnizori și programe de formare și îi înregistrează în Registrul național al evaluatorilor.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este un specialist cu experiență în managementul formării profesionale a adulților. El deține toate competențele necesare efectuării proceselor de evaluare a competențelor profesionale și a proceselor de evaluare a organizațiilor care solicită autorizarea/acreditarea ca organisme de evaluare, ca centre de evaluare și/sau ca furnizori de formare profesională, precum și competențe în domeniul asigurării calității în formarea profesională continuă, conform legislației în vigoare.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue elaborează și verifică instrumente de evaluare a competențelor profesionale, consiliază candidatul asupra procesului de evaluare, organizează procesul de evaluare, efectuează evaluări ale specialiștilor în vederea certificării lor ca evaluatori de competențe profesionale, evaluatori de evaluatori, evaluatori externi și evaluatori de furnizori și programe de formare, conform principiilor stabilite în procedurile specifice și normele metodologice de aplicare a acestora, în vigoare.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue analizează dovezile din dosarul de evaluare, întocmește documentația necesară autorizării organismelor și centrelor de evaluare respectând cerințele procedurale și metodologice în vigoare, evaluează îndeplinirea criteriilor de performanță în vederea autorizării în conformitate cu cererea organizației care solicită autorizarea, formulează recomandări și propune măsuri corective, urmărește implementarea lor, raportează rezultatele evaluării și redactează raportul de evaluare.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue verifică îndeplinirea criteriilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională, pentru ocupația/calificarea solicitată, în conformitate cu cerințele legislației și ale metodologiilor de autorizare. Verifică transpunerea cerințelor unui standard ocupațional/ standard de pregătire profesională în programa de pregătire. Analizează instrumentele de evaluare pentru a valida îndeplinirea tuturor cerințelor privind elaborarea acestora, conform metodologiilor în vigoare, în corelație cu toate aspectele critice/obiectivele propuse în programa de pregătire.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue își dezvoltă activitatea proprie având în vedere respectarea principiilor managementului calității și ținând cont de etapele ciclului calității. El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind programul și metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării. Își bazează toată activitatea pe respectarea deontologiei profesionale și urmărește evitarea conflictelor de interese pentru asigurarea unei evaluări corecte, obiective și transparente.

Vino la cursul de Evaluator în sistemul formării profesionale continue dacă ești:

 • un specialist care doreste sa se perfectioneze in evaluarea competentelor profesionale,
 • un specialist în recrutarea și perfecționarea profesională a personalului,
 • furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor,
 • Centru de Evaluare a competenţelor profesionale,
 • funcționar public cu atribuții de evaluator,
 • dornic să aprofundezi şi să activezi în acest domeniu.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue va putea:
face parte din comisiile de examinare/ de autorizare a programelor de formare profesională, numite de AJPIS, face evaluări de competențe în centre de evaluare autorizate de ANC.

În ce constă un curs de evaluator?

Constă în parcurgerea celor 40 de ore de teorie și 80 de ore de practică (în total sunt 120 de ore, conform standardului ocupațional „Evaluator în sistemul formării profesionale continue”).

Cum se desfășoară cursul?

Acest curs de evaluator se desfășoară în varianta on line, dar organizăm și cu prezență fizică în sală, dacă strângem o grupă de cel puțin 14 persoane în orașul tău. În cazul cursului on line, vei avea nevoie de mijloace electronice (laptop, calculator, tabletă, telefon smartphone) echipate cu webcam și microfon și de acces la internet, întrucât este necesară logarea la aplicația/ platforma on line. Dacă este cazul, te ajutăm cu instalarea aplicației on line și consilierea în privința accesării și desfășurării cursului în bune condiții.

Dar să revenim la curs: mai întâi are loc predarea teoriei, apoi vor urma aplicațiile practice, studii de caz și vei avea diverse teme de făcut, toate sub îndrumarea formatorului. Vei avea acces la suportul de curs și toate materialele necesare.

Cât durează?

Cursul de evaluator durează între 5 și 6 săptămâni.

Cine predă?

Formatorii noștri sunt specializați în domeniul formării profesionale și au o experiență vastă în domeniu. Îți vor răspunde la întrebările puse de tine și vei păstra legătura cu formatorii și după terminarea cursului.

Care sunt cerințele educaționale?

Nivelul minim de studii necesar pentru a participa la acest curs de evaluator este să fii absolvent de învățământ superior cu diplomă de licență.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere?

Ai nevoie de carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă e cazul), diploma de licență.

Cursul este autorizat?

Da, este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din județul Sibiu.

Cât costă?

Prețul cursului este 1000 lei (preț scutit de TVA), în care sunt incluse examinarea și eliberarea certificatului de absolvire. Fără alte costuri. În cazul înscrierii mai multor persoane, prețul poate fi negociat.

În constă examenul de absolvire?

După finalizarea orelor de teorie și practică, vei susține un examen care constă într-un test grilă și prezentarea unei lucrări practice (un proiect scris), toate în prezența Comisiei de examinare (care poate fi on line, prin platforma on line, sau în sală, în cazul organizării cu prezență fizică).

Ce diplomă obții?

Ca și în cazul unui curs de competențe antreprenoriale vei obține un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației si Cercetării. De asemenea, certificatul este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, unde se vor regăsi competențele dobândite în urma absolvirii cursului. Deși nu durează mult eliberarea diplomei, până atunci putem elibera o adeverință de absolvire, care va ține loc diplomei.

Cum plătești?

Plata se poate face online (contul fiind scris pe factură), dar și cash. Factura se eliberează doar după începerea cursului, nefiind nevoie de plată în avans. Dacă dorești, poți achita și în 2-3 rate.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie?

Contactează echipa ProComunita Center la numărul de telefon: 0748116868 sau scrie-ne pe adresa de e-mail office@procomunita.ro.

Back to top button