Informații Utile

Ce Trebuie Să Știi Despre Cursurile De Formare Profesională

Formarea profesională are menirea de a asigura creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, perfecționarea și specializarea adulților, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă. Cursurile de formare profesională au apărut ca o necesitate pe măsura contactului cu piața și ca urmare a solicitărilor primite.

legislatia formarii profesionaleLEGISLAȚIA FORMĂRII PROFESIONALE A ADULȚILOR

 • OG nr. 129/2000 referitoare la formarea profesională a adulţilor (republicată);
 • HG nr. 522/2003 referitoare la aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 cu privire la formarea profesională a adulţilor;
 • Ordin al Ministerului Muncii si Justiției Sociale și al Ministerului Educației, nr. 353/5.202/2003, privind aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților;
 • Ordin al Ministerului Muncii si Justiției Sociale și al Ministerului Educației, nr. 501/5.253/2003, privind aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților;
 • Instrucţiuni nr. 67/9368/2004, privind aplicarea Ordinului nr. 501/5253 al Ministerului Muncii si Justiției Sociale și al Ministerului Educației, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor;
 • Ordinul nr. 4543/468/2004, privind aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite prin alte modalități decât cele formale;
 • Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă;
 • HG nr. 855/2013 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 (ucenicia la locul de muncă) cu ultimele modificări.

certificat de competenta profesionalaAVANTAJELE OBȚINERII CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ

 • oferă recunoaștere competențelor unei persoane, indiferent de modul în care au fost dobândite
 • garanția capacității unei persoane de a activa întro ocupație
 • creșterea șanselor de angajare și dezvoltarea carierei
  motivarea angajaților
 • creșterea performanței echipei
 • creșterea profitabilității și a profesionalismului companiei

Formarea profesională are menirea de a asigura creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, perfecționarea și specializarea adulților, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

Cursurile de formare profesională au apărut ca o necesitate pe măsura contactului cu piața și ca urmare a solicitărilor primite.

Back to top button