Cursuri

Curs Specializare Inspector/Referent Resurse Umane

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionarea relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Inspectorul/referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică. Totodată, poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată!

Inspectorul/referentul resurse umane este responsabil de ealizarea următoarelor sarcini:

 • întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
 • gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care activează;
 • consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare – referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
 • identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;
 • întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal, întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
 • întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

Conform standardului ocupațional, competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

 • planificarea activităţilor;
 • comunicarea cu angajaţii;
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • intocmirea documentelor de evidenţă a personalului;
 • gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
 • organizarea recrutării personalului;
 • întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • întocmirea statuluide plată pentru personalul angajat;
 • administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.

În ce constă acest curs de specializare inspector/referent resurse umane?

Cursul constă în parcurgerea celor 42 de ore de teorie și 84 de ore de practică (în total sunt 126 de ore, conform standardului ocupațional), fiind structurat pe 9 module.

Cum se desfășoară cursul?

Cursul se desfășoară în varianta online, dar organizăm și cu prezență fizică în sală, dacă strângem o grupă de cel puțin 14 persoane în orașul tău. În cazul cursului online, vei avea nevoie de mijloace electronice (laptop, calculator, tabletă sau telefon smartphone – echipate cu webcam și microfon) și de acces la internet, întrucât este necesară logarea la aplicația/platforma online. Dacă este cazul, te putem ajuta cu instalarea aplicației și consilierea în privința accesării și desfășurării cursului în bune condiții. Totul se învață, indiferent de vârstă, nu?

Dar să revenim la curs: mai întâi are loc predarea teoriei, care va fi interactivă, vei putea pune întrebări și te vei implica activ în ceea ce înseamnă resurse umane. Vei avea acces la suportul de curs și toate materialele necesare. Vor urma testele pe parcurs, după fiecare modul, ceea ce te va ajuta în memorarea și cimentarea informației dobândite, dar și ca pregătire pentru testul grilă de la examenul de absolvire.

După acestea vor fi aplicații practice, vei avea diverse teme de făcut și vei pregăti proiectul final sub îndrumarea formatorului. În săptămâna de dinaintea examenului, vei da niște simulări de teste, va fi ca o recapitulare a materiei învățate.

Cât durează?

4 – 5 săptămâni, de luni până vineri, în funcție de numărul de ore/zi.

Cine predă?

Formatorii noștri sunt specializați în domeniul resurselor umane și au o vastă experiență. Îți vor răspunde la întrebările puse de tine și vei păstra legătura cu formatorul și după terminarea cursului.

Care sunt cerințele educaționale?

Pentru a participa la curs, este necesar să fii absolvent(ă) de studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Cine poate veni la acest curs de inspector/referent resurse umane?

Persoanele care lucrează în instituții publice, în companii private, dar și persoane fizice care sunt pur și simplu interesate de acest domeniu.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere?

Ai nevoie de carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă e cazul), diploma de bacalaureat.

Cursul este autorizat?

Da, este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din județul Sibiu.

Cât costă?

Prețul acestui curs de inspector/referent resurse umane este de 800 lei (preț scutit de TVA), în care sunt incluse examinarea și eliberarea certificatului de absolvire. În cazul înscrierii mai multor persoane, prețul poate fi negociat.

În constă examenul de absolvire?

După finalizarea orelor de teorie și practică, vei susține un examen care constă într-un test grilă și prezentarea unei lucrări practice (un proiect scris – tema va fi stabilită împreună cu formatorul), toate în prezența Comisiei de examinare (care poate fi prin platforma online, sau în sală, în cazul organizării cu prezență fizică).

Ce diplomă obții?

Un Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației si Cercetării. De asemenea, certificatul este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, unde se vor regăsi competențele dobândite în urma absolvirii cursului. Deși nu durează mult eliberarea diplomei, până atunci putem elibera o adeverință de absolvire, care va ține loc diplomei.

Cum plătești?

Plata se poate face on line (contul fiind scris pe factură), dar și cash. Factura se eliberează doar după începerea cursului, nefiind nevoie de plată în avans. Dacă dorești, poți achita și în 2-3 rate.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie?

Contactează echipa Procomunita Center la numărul de telefon 0748 116 868 sau scrie-ne pe adresa de e-mail office@procomunita.ro.

Back to top button