Cursuri

Curs Expert Legislația Muncii

Competențele expertului în legislația muncii vizează capacitățile și abilitățile acestuia de a identifica, evalua, utiliza și recomanda aplicarea legislației muncii și securității sociale. În felul acesta, asigură consultanță și consiliere de specialitate angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, managerilor, specialiștilor în resurse umane și angajaților în vederea promovării relațiilor de muncă legale și sănătoase.

Potrivit legii 213/ 30.09.2020 – pentru modificarea și completarea legii 53/2003 – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr 893/30.09.2020, firmele care oferă servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare, trebuie să fie coordonate de către un expert în legislaţia muncii.

Conform noului standard ocupațional – expert legislația muncii, competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

 • aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale;
 • redactarea și/sau avizarea contractelor individuale și colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale;
 • aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuiriila locul de muncă;
 • asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual și colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare;
 • reprezentarea angajatorilor și patronatelor și sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale și colective de muncă;
 • organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității;
 • aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului;
 • realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială;
 • aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor;
 • concilierea conflictelor de muncă;
 • acordarea de consultanțăși consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale;
 • reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor, patronatelor și sindicatelor în relatia cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

În ce constă acest curs de expert legislația muncii?

Cursul constă în parcurgerea celor 60 de ore de teorie și 120 de ore de practică (în total sunt 180 de ore, conform standardului ocupațional „Expert legislația muncii”), fiind structurat pe 7 module.

Cum se desfășoară cursul?

Cursul se desfășoară în variantă online – în acest caz, vei avea nevoie de mijloace electronice (laptop, calculator, tabletă sau telefon smartphone) echipate cu webcam și microfon și de acces la internet, întrucât este necesară logarea la aplicația/platforma online. Dacă este cazul, te putem ajuta cu instalarea aplicației și consilierea în privința accesării și desfășurării cursului în bune condiții. Totul se învață, indiferent de vârstă, nu?

Vei avea acces la suportul de curs și toate materialele necesare. În primă fază va fi predarea teoriei dar care va fi imediat dublată de aplicații practice – sub îndrumarea formatorului. Vor urma testele pe parcurs, după fiecare modul, ceea ce te va ajuta în memorarea și cimentarea informației dobândite, dar și ca pregătire pentru testul grilă de la examenul de absolvire.

Cât durează?

6 -7 săptămâni, în funcție de numărul de ore/zi.

Cine predă?

Formatorii noștri sunt persoane cu o vastă experiență în legislația muncii și securității sociale/resurse umane/relații de muncă. Îți vor răspunde întrebărilor și vei putea păstra legătura cu formatorul și după terminarea cursului.

Care sunt cerințele educaționale?

Pentru a participa la curs, trebuie să fii absolvent de:

a) studii superioare în drept, administrație publică sau științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent

sau

b) studii superioare cu diplomă de licență în alte domenii decât cele prezentate mai sus, dar cu o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane și relațiilor de muncă și evidența muncii.

Cine poate veni la acest curs de expert legislația muncii?

Persoanele care lucrează în domeniul HR, în special cele care lucrează la companii care oferă servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare. Totodată, pot participa și absolvenții de studii de licență cu specializarea drept, administrație publică sau științe administrative, care doresc să-ți maximizeze șansele de a obține un job bine plătit.

Ce acte sunt necesare pentru înscriere?

Ai nevoie de:

 • cartea de identitate;
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • diploma de licență;
 • CV și de declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă/contract de muncă/contract de voluntariat/contract de prestări servicii în copii conforme cu originalul.
  .
  Cursul este autorizat?

  Da, este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților din județul Sibiu.

  Cât costă?

  Prețul acestui curs de expert legislația muncii este 1500 lei (preț scutit de TVA), în care sunt incluse examinarea și eliberarea certificatului de absolvire. Fără alte costuri. În cazul înscrierii mai multor persoane, prețul poate fi negociat.

  În constă examenul de absolvire?

  După finalizarea orelor de teorie și practică, vei susține un examen care constă într-un test grilă și prezentarea unei lucrări practice (un proiect scris – tema va fi stabilită împreună cu formatorul), toate în prezența Comisiei de examinare. Examenul de absolvire va fi online.

  Ce diplomă obții?

  Un Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației si Cercetării. De asemenea, certificatul este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, unde se vor regăsi competențele dobândite în urma absolvirii cursului. Deși nu durează mult eliberarea diplomei, până atunci putem elibera o adeverință de absolvire, care va ține loc diplomei.

  Cum plătești?

  Plata se poate face online (contul fiind scris pe factură), dar și cash. Nu este nevoie de plată în avans. Dacă dorești, poți achita și în 2 rate, însă prima rată trebuie să fie în prima săptămână de desfășurare a cursului.

  Ce trebuie să faci pentru a te înscrie?

  Contactează echipa Procomunita Center la numărul de telefon 0748 116 868 sau scrie-ne pe adresa de e-mail office@procomunita.ro.

Back to top button